پیدا

آشنایی با انواع چای و فرآوری آنها

درخواست حذف اطلاعات

آشنایی با انواع چای و فرآوری آنها آشنایی با انواع چای و فرآوری آنها : تمام چای ها از برگ های گیاه کاملیا سیننسیس بدست می آید. استایل و سبک چای با تغییر شکل و شیمی برگ ایجاد می شود که "پردازش" یا "تولید" نامیده می شود. این درس تولید چای ساده را بررسی خواهد کرد. پردازش چای 5 مرحله اساسی دارد برخی از چای ها از تمام این مراحل استفاده نمی کنند، در حالی که چای های دیگر چند بار این مراحل را تکرار می کنند. پردازش پایه شامل برداشت، پژمردگی ( به برگ ها اجازه داده می شود برگ ها پژمرده و نرم شوند)، رولینگ ( برای شکل دهی به برگ ها و از بین بردن آب)، ا یداسیون (به پایین نگاه کنید) و سوزاندن ( به عنوان مثال خشک ) می باشد. ادامه مقاله را از اینجا بخوانید...